Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.11

Verš

śrī-pārvaty uvāca
ayaṁ kim adhunā loke
śāstā daṇḍa-dharaḥ prabhuḥ
asmad-vidhānāṁ duṣṭānāṁ
nirlajjānāṁ ca viprakṛt

Synonyma

śrī-pārvatī uvāca — bohyně Pārvatī řekla; ayam — tento; kim — zdali; adhunā — nyní; loke — na světě; śāstā — nejvyšší vládce; daṇḍa-dharaḥ — ten, kdo třímá žezlo trestu; prabhuḥ — pán; asmat-vidhānām — osob, jako jsme my; duṣṭānām — zločinců; nirlajjānām — kteří se nestydí; ca — a; viprakṛt — ten, kdo usměrňuje.

Překlad

Bohyně Pārvatī řekla: Jen se podívejme — získal snad nyní tento povýšenec postavení, díky kterému může trestat nestoudné osoby, jako jsme my? Byl snad ustanovený vládcem, jenž třímá žezlo trestu? Je teď on jediným pánem všeho?