Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.48

Verš

yaṁ vai śvasantam anu viśva-sṛjaḥ śvasanti
yaṁ cekitānam anu cittaya uccakanti
bhū-maṇḍalaṁ sarṣapāyati yasya mūrdhni
tasmai namo bhagavate ’stu sahasra-mūrdhne

Synonyma

yam — Jehož; vai — vskutku; śvasantam — snažení; anu — poté; viśva-sṛjaḥ — správci vesmírného stvoření; śvasanti — také vyvíjejí snahu; yam — Jehož; cekitānam — vnímání; anu — poté; cittayaḥ — všechny poznávací smysly; uccakanti — vnímají; bhū-maṇḍalam — obrovský vesmír; sarṣapāyati — je jako hořčičné semínko; yasya — Jehož; mūrdhni — na hlavě; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnost Božství, v plné míře oplývající šesti vznešenými vlastnostmi; astu — kéž jsou; sahasra-mūrdhne — Jenž má tisíce kápí.

Překlad

Můj milý Pane, teprve poté, co Ty vynaložíš snahu, se Pán Brahmā, Indra a ostatní správci vesmírného projevu zaměstnají svými činnostmi. Teprve když Ty vnímáš hmotnou energii, začínají vnímat smysly. Nejvyšší Osobnost Božství udržuje všechny vesmíry na svých hlavách jako hořčičná semínka. S úctou se Ti klaním — Tobě, oné Nejvyšší Osobnosti, která má tisíce kápí.