Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.46

Verš

sā śayānam upavrajya
dṛṣṭvā cottāra-locanam
prāṇendriyātmabhis tyaktaṁ
hatāsmīty apatad bhuvi

Synonyma

— ona (služebná); śayānam — ležícímu; upavrajya — šla k; dṛṣṭvā — když viděla; ca — také; uttāra-locanam — jeho oči obrácené v sloup (jako oči mrtvoly); prāṇa-indriya-ātmabhiḥ — životní silou, smysly a myslí; tyaktam — opuštěný; hatā asmi — nyní jsem ztracená; iti — takto; apatat — spadla; bhuvi — na zem.

Překlad

Když služebná přišla k ležícímu dítěti, viděla, že má oči obrácené v sloup. Nejevilo žádné známky života a všechny jeho smysly byly nečinné. Jakmile pochopila, že zemřelo, vykřikla: “Teď jsem ztracená!” a zhroutila se na zem.