Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.11.8

Verš

mamarda padbhyāṁ sura-sainyam āturaṁ
nimīlitākṣaṁ raṇa-raṅga-durmadaḥ
gāṁ kampayann udyata-śūla ojasā
nālaṁ vanaṁ yūtha-patir yathonmadaḥ

Synonyma

mamarda — dupal; padbhyām — nohama; sura-sainyam — vojsko polobohů; āturam — kteří měli veliký strach; nimīlita-akṣam — zavírající oči; raṇa-raṅga-durmadaḥ — arogantní na bitevním poli; gām — povrch Země; kampayan — rozechvívající; udyata-śūlaḥ — chopil se svého trojzubce; ojasā — svou silou; nālam — dutých bambusových tyčí; vanam — les; yūtha-patiḥ — slon; yathā — jako; unmadaḥ — šílený.

Překlad

Jak polobozi strachy zavírali oči, Vṛtrāsura se chopil svého trojzubce a dupal po nich stejně, jako šílený slon rozdupává duté bambusy v lese. Velkou silou otřásal celou Zemí.