Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.31

Verš

kālopapannāṁ rucirāṁ manasvināṁ
jagāda vācaṁ puruṣa-pravīraḥ
he vipracitte namuce puloman
mayānarvañ chambara me śṛṇudhvam

Synonyma

kāla-upapannām — odpovídající času a okolnostem; rucirām — nádherná; manasvinām — pro velké, hluboce uvažující osobnosti; jagāda — pronesl; vācam — slova; puruṣa-pravīraḥ — hrdina mezi hrdiny, Vṛtrāsura; he — ó; vipracitte — Vipracitti; namuce — ó Namuci; puloman — ó Pulomo; maya — ó Mayo; anarvan — ó Anarvo; śambara — ó Śambaro; me — ode mě; śṛṇudhvam — prosím slyšte.

Překlad

Vṛtrāsura, hrdina mezi hrdiny, pronesl slova, která odpovídala jeho postavení, času a okolnostem a která si zasloužila velké ocenění uvážlivých lidí. Zavolal na hrdiny z řad démonů: “Ó Vipracitti! Ó Namuci! Ó Pulomo! Ó Mayo, Anarvo a Śambaro! Prosím, neutíkejte a vyslechněte mě.”