Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.23

Verš

śūlaiḥ paraśvadhaiḥ khaḍgaiḥ
śataghnībhir bhuśuṇḍibhiḥ
sarvato ’vākiran śastrair
astraiś ca vibudharṣabhān

Synonyma

śūlaiḥ — bodci; paraśvadhaiḥ — sekerami; khaḍgaiḥ — meči; śataghnībhiḥ — zbraněmi śataghnī; bhuśuṇḍibhiḥ — zbraněmi bhuśuṇḍi; sarvataḥ — na všechny strany; avākiran — rozprášili; śastraiḥ — zbraněmi; astraiḥ — šípy; ca — a; vibudha-ṛṣabhān — vůdce polobohů.

Překlad

Démoni vyzbrojení bodci, trojzubci, sekerami, meči a dalšími zbraněmi, jako jsou śataghnī a bhuśuṇḍi, zaútočili z různých stran a rozehnali všechny vojevůdce polobohů.