Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.8.4

Verš

tam upaśrutya sā mṛga-vadhūḥ prakṛti-viklavā cakita-nirīkṣaṇā sutarām api hari-bhayābhiniveśa-vyagra-hṛdayā pāriplava-dṛṣṭir agata-tṛṣā bhayāt sahasaivoccakrāma.

Synonyma

tam upaśrutya — když slyšela ten hromový zvuk; — ta; mṛga-vadhūḥ — laň; prakṛti-viklavā — která má od přírody neustálý strach, že ji někdo zabije; cakita-nirīkṣaṇā — s neklidnýma očima; sutarām api — téměř okamžitě; hari — lva; bhaya — strachu; abhiniveśa — příchodem; vyagra-hṛdayā — jejíž mysl byla vzrušená; pāriplava-dṛṣṭiḥ — jejíž oči těkaly z místa na místo; agata-tṛṣā — aniž by plně uhasila svou žízeň; bhayāt — ze strachu; sahasā — náhle; eva — jistě; uccakrāma — zdolala řeku.

Překlad

Laň měla od přírody neustálý strach, že ji někdo zabije, a nedůvěřivě se rozhlížela kolem. Když slyšela hromový řev lva, velice ji to znepokojilo. Její neklidné oči těkaly z místa na místo, a přestože ještě plně neuhasila svou žízeň, náhle skočila přes řeku.