Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.20.23

Verš

āpaḥ puruṣa-vīryāḥ stha
punantīr bhūr-bhuvaḥ-suvaḥ
tā naḥ punītāmīva-ghnīḥ
spṛśatām ātmanā bhuva iti

Synonyma

āpaḥ — ó vodo; puruṣa-vīryāḥ — obdařená energií Nejvyšší Osobnosti Božství; stha — jsi; punantīḥ — posvěcující; bhūḥ — planetární soustavy zvané Bhūḥ; bhuvaḥ — planetární soustavy Bhuvaḥ; suvaḥ — planetární soustavy Svaḥ; tāḥ — ta voda; naḥ — nás; punīta — očišťuje; amīva-ghnīḥ — kdo ničí hřích; spṛśatām — těch doteků; ātmanā — tvým přirozeným postavením; bhuvaḥ — těla; iti — takto.

Překlad

(Obyvatelé Krauñcadvīpu používají při uctívání tuto mantru:) Ó vodo řek, obdržela jsi energii od Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto očišťuješ tři planetární systémy, známé jako Bhūloka, Bhuvarloka a Svarloka. Tvou přirozenou povahou je odstraňovat hříchy, a z toho důvodu se tě dotýkáme. Prosíme tě, abys nás i nadále očišťovala.

Význam

Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.4):

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

“Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego—těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené hmotné energie.”

Energie Pána jedná po celém stvoření, tak jako energie Slunce — teplo a světlo — jednají ve vesmíru a uvádějí vše do chodu. Konkrétní řeky uvedené v śāstrāch jsou také energiemi Nejvyšší Osobnosti Božství a lidé, kteří se v nich pravidelně koupou, se očišťují. Na vlastní oči lze vidět, že mnoho lidí se vyléčí z nemocí pouhými koupelemi v Ganze. Obyvatelé Krauñcadvīpu se podobně očišťují koupelemi v tamních řekách.