Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.13.23

Verš

namo mahadbhyo ’stu namaḥ śiśubhyo
namo yuvabhyo nama āvaṭubhyaḥ
ye brāhmaṇā gām avadhūta-liṅgāś
caranti tebhyaḥ śivam astu rājñām

Synonyma

namaḥ — všechny poklony; mahadbhyaḥ — velkým osobnostem; astu — nechť jsou; namaḥ — poklony; śiśubhyaḥ — těm velkým osobnostem, které vypadají jako chlapci; namaḥ — uctivé poklony; yuvabhyaḥ — těm, které vypadají jako mladí muži; namaḥ — uctivé poklony; ā-vaṭubhyaḥ — těm, které vypadají jako děti; ye — všichni ti, kdo; brāhmaṇāḥ — seberealizovaní v transcendentálním poznání; gām — Země; avadhūta-liṅgāḥ — kteří zůstávají skrytí pod různými tělesnými převleky; caranti — putují; tebhyaḥ — od nich; śivam astu — nechť přijde veškeré blaho; rājñām — královským dynastiím či králům (vždy velmi namyšleným).

Překlad

Uctivě se klaním velkým osobnostem, ať už chodí po povrchu Země jako děti, mladí chlapci, avadhūtové či vznešení brāhmaṇové. Klaním se jim všem, i když se skrývají pod různými převleky. Kéž jejich milost přinese blaho královským dynastiím, které je neustále urážejí.

Význam

Král Rahūgaṇa se velice kál za to, že donutil Jaḍa Bharatu nést královská nosítka. Začal se proto modlit ke všem brāhmaṇům a seberealizovaným osobám, i když si třeba mohou hrát jako děti nebo se skrývat v různých převlecích. Čtyři Kumārové cestují všude v podobě pětiletých chlapců a je i mnoho dalších brāhmaṇů — znalců Brahmanu — kteří putují křížem krážem po povrchu Země jako mladí muži, děti nebo avadhūtové. Členové královských dynastií, namyšlení vlivem svého postavení, obvykle tyto velké duše urážejí. Král Rahūgaṇa proto začal těmto velkým osobnostem skládat uctivé poklony, aby urážlivé krále nepostihl pád do pekelných podmínek. Když někdo urazí velkou osobnost, Nejvyšší Osobnost Božství mu neodpustí, i když samy velké osobnosti se možná neurazí. Mahārāje Ambarīṣe urazil Durvāsā, který se s prosbou o odpuštění obrátil dokonce až na Pána Viṣṇua. Pán Viṣṇu mu však neodpustil a Durvāsā musel padnout k lotosovým nohám Mahārāje Ambarīṣe, přestože Mahārāja Ambarīṣa byl kṣatriya-gṛhastha. Člověk si musí dávat velký pozor, aby se nedopustil přestupku u lotosových nohou vaiṣṇavů a brāhmaṇů.