Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.71

Verš

tatrābhiṣiktaḥ prayatas
tām upoṣya vibhāvarīm
samāhitaḥ paryacarad
ṛṣy-ādeśena pūruṣam

Synonyma

tatra — poté; abhiṣiktaḥ — když se vykoupal; prayataḥ — s velkou pozorností; tām — to; upoṣya — půst; vibhāvarīm — noc; samāhitaḥ — dokonalá pozornost; paryacarat — uctíval; ṛṣi — velkým mudrcem Nāradou; ādeśena — jak bylo doporučeno; pūruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Dhruva Mahārāja mezitím dorazil do Madhuvanu. Vykoupal se v řece Yamuně a s velkým soustředěním zahájil noční půst. Poté začal uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, jak mu poradil velký mudrc Nārada.

Význam

Důležitým sdělením tohoto verše je, že Dhruva Mahārāja jednal přesně podle rady svého duchovního mistra, velkého mudrce Nārady. I Śrīla Viśvanātha Cakravartī říká, že chceme-li být úspěšní v našem snažení o návrat k Bohu, musíme vzít pokyny duchovního mistra velmi vážně a jednat podle nich. To je cesta dokonalosti. Jestliže budeme následovat pokyny, které nám dal duchovní mistr, nemusíme mít ohledně dosažení dokonalosti obavy. Naší jedinou starostí by mělo být, jak splnit nařízení duchovního mistra. Duchovní mistr je zkušený v udělování osobních pokynů každému žákovi, a pokud je žák splní, jeho úspěch je zaručený.