Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.37

Verš

padaṁ tri-bhuvanotkṛṣṭaṁ
jigīṣoḥ sādhu vartma me
brūhy asmat-pitṛbhir brahmann
anyair apy anadhiṣṭhitam

Synonyma

padam — postavení; tri-bhuvana — tři světy; utkṛṣṭam — nejlepší; jigīṣoḥ — chci; sādhu — poctivou; vartma — cestu; me — mně; brūhi — prosím sděl; asmat — našimi; pitṛbhiḥ — předky, otcem a dědem; brahman — ó velký brāhmaṇo; anyaiḥ — jinými; api — ani; anadhiṣṭhitam — nebylo dosažené.

Překlad

Ó učený brāhmaṇo, chci mít postavení, jaké ještě nikdy nikdo ve všech třech světech nezískal, ani můj otec či děd. Když dovolíš, chtěl bych tě požádat o radu, jakou poctivou cestou se mám vydat, abych dosáhl svého životního cíle.

Význam

Dhruva Mahārāja odmítl přijmout bráhmanský pokyn Nārady Muniho. Co tedy od Nārady očekával? Ještě dříve, než se na to Nārada Muni zeptal, vyjevil Dhruva Mahārāja své srdce. Jeho otec vládl celému světu a jeho praděd, Pán Brahmā, byl stvořitelem vesmíru. Dhruva Mahārāja si přál vlastnit ještě lepší království, než měli jeho otec, děd i praděd — otevřeně přiznal, že chce takové království, kterému se nevyrovná nic ve třech světech (vyšším, středním a nižším planetárním systému). Toužil po významnějším postavení, než má Pán Brahmā, nejmocnější osobnost našeho vesmíru. Chtěl využít přítomnosti Nārady Muniho, největšího oddaného Pána Kṛṣṇy, neboť věděl, že získá-li od něho požehnání či radu, jistě bude moci dosáhnout svého cíle. Jeho touha mít vyšší postavení než Pán Brahmā byla prakticky nesplnitelná, ale když oddaný potěší Nejvyšší Osobnost Božství, i nemožné se stává možným.

Dhruva Mahārāja říká, že chce znát poctivý způsob dosažení svého cíle. Nehodlal získat vysoké postavení za každou cenu, ale jen za předpokladu, že mu ho Kṛṣṇa nabídne. To je postoj oddaného. I když touží po hmotném zisku, je ochoten ho přijmout jedině tehdy, když mu ho Kṛṣṇa nabídne. Dhruva Mahārāja litoval, že musel odmítnout pokyny Nārady Muniho. Poprosil ho proto, aby k němu byl milostivý a ukázal mu cestu ke splnění jeho tužeb.