Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.54

Verš

trayāṇām eka-bhāvānāṁ
yo na paśyati vai bhidām
sarva-bhūtātmanāṁ brahman
sa śāntim adhigacchati

Synonyma

trayāṇām — tří; eka-bhāvānām — s jednou podstatou; yaḥ — kdo; na paśyati — nevidí; vai — jistě; bhidām — oddělenost; sarva-bhūta-ātmanām — Nadduše všech živých bytostí; brahman — ó Dakṣo; saḥ — on; śāntim — mír; adhigacchati — realizuje.

Překlad

Pán pokračoval: Míru dosáhne jen ten, kdo zná Brahman a nepokládá Brahmu, Viṣṇua, Śivu či ostatní živé bytosti za oddělené od Nejvyššího. Jiní ho dosáhnout nemohou.

Význam

V tomto verši jsou velice důležitá dvě slova: trayāṇām označuje “tři” — Pána Brahmu, Pána Śivu a Pána Viṣṇua — a bhidām znamená “odlišní”. Jsou tři, a tím pádem jsou oddělení, ale současně jsou jeden. To je filozofie současné jednoty a odlišnosti, která se nazývá acintya-bhedābheda-tattva. Brahma-saṁhitā dává příklad současné jednoty a odlišnosti mléka a jogurtu — v obou případech se jedná o mléko, ale jogurt je mléko, které je biologicky přeměněné. Aby člověk dosáhl opravdového míru, musí vidět všechny věci a všechny bytosti včetně Pána Brahmy a Pána Śivy tak, že se neliší od Nejvyšší Osobnosti Božství. Nikdo není nezávislý. Všichni jsme expanzemi Pána — jednotní v různorodosti. Existují různorodé projevy, ale zároveň jsou jednotné ve Viṣṇuovi. Vše je expanzí Viṣṇuovy energie.