Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.26

Verš

yayos tat-snāna-vibhraṣṭa-
nava-kuṅkuma-piñjaram
vitṛṣo ’pi pibanty ambhaḥ
pāyayanto gajā gajīḥ

Synonyma

yayoḥ — v obou těchto řekách; tat-snāna — jejich koupelí (krásek z nebeských planet); vibhraṣṭa — smytý; nava — čerstvý; kuṅkuma — kuṅkumový prášek; piñjaram — žlutý; vitṛṣaḥ — aniž by měli žízeň; api — dokonce; pibanti — pijí; ambhaḥ — vodu; pāyayantaḥ — která nutí pít; gajāḥ — sloni; gajīḥ — slonice.

Překlad

Poté, co se krásky z nebeských planet vykoupou, voda se díky kuṅkumě z jejich těl zbarví do žluta a získá příjemnou vůni. Sloni se tam chodí koupat se svými družkami a pijí tuto vodu, aniž by měli žízeň.