Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.22

Verš

paryastaṁ nandayā satyāḥ
snāna-puṇyatarodayā
vilokya bhūteśa-giriṁ
vibudhā vismayaṁ yayuḥ

Synonyma

paryastam — obtékané; nandayā — Nandou; satyāḥ — Satī; snāna — koupelemi; puṇya-tara — obzvláště vonící; udayā — s vodou; vilokya — když spatřili; bhūta-īśa — Bhūteśi (pána duchů, Pána Śivy); girim — horu; vibudhāḥ — polobozi; vismayam — úžas; yayuḥ — naplnil je.

Překlad

Zvláště blahodárné je malé jezírko zvané Alakanandā, kde se koupávala Satī. Všichni polobozi žasli nad krásou a nevídaným bohatstvím hory Kailās.

Význam

Z komentáře Śrī-Bhāgavata-candra-candrikā se dozvídáme, že voda, ve které se Satī koupávala, byla vodou Gangy. Znamená to, že Ganga protékala Kailāsa-parvatou. Na tom není nic zvláštního, vezmeme-li v úvahu, že Ganga také stéká z vlasů Pána Śivy. Ganga spočívá na hlavě Pána Śivy a potom plyne do ostatních částí vesmíru. Je tedy zcela možné, že voda, v níž se Satī koupala a která nádherně voněla, byla skutečně vodou Gangy.