Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.23

Verš

gotraṁ tvadīyaṁ bhagavān vṛṣadhvajo
dākṣāyaṇīty āha yadā sudurmanāḥ
vyapeta-narma-smitam āśu tadā ’haṁ
vyutsrakṣya etat kuṇapaṁ tvad-aṅgajam

Synonyma

gotram — příbuzenský vztah; tvadīyam — tvůj; bhagavān — vlastník všeho bohatství; vṛṣadhvajaḥ — Pán Śiva; dākṣāyaṇī — Dākṣāyaṇī (dcera Dakṣi); iti — tak; āha — oslovuje; yadā — když; sudurmanāḥ — velmi zasmušilá; vyapeta — vytratí se; narma-smitam — moje radost a úsměv; āśu — ihned; tadā — poté; aham — já; vyutsrakṣye — vzdám se; etat — tohoto (těla); kuṇapam — mrtvé tělo; tvat-aṅga-jam — stvořené z tvého těla.

Překlad

Když mě Pán Śiva vzhledem k našemu příbuzenskému vztahu oslovuje jako Dākṣāyaṇī, jsem hned zasmušilá a má radostná nálada a úsměv se vytratí. Velmi mě mrzí, že toto tělo, které je jako pytel, jsi mi dal ty. Proto se ho vzdám.

Význam

Slovo dākṣāyaṇī znamená “dcera krále Dakṣi”. Pán Śiva někdy při neformálních manželských hovorech oslovoval Satī “Dakṣova dcero”. To jí okamžitě připomělo její příbuzenský vztah s králem Dakṣou a probudilo její stud, neboť Dakṣa ztělesňoval veškeré přestupky. Zcela zbytečně urážel významnou osobnost, Pána Śivu, a představoval tak vtělenou závist. Již pouhé slovo dākṣāyaṇī způsobovalo Satī nevolnost, neboť se vztahovalo k tělu, které bylo symbolem Dakṣova urážlivého chování. Její vlastní tělo se jí stalo neustálým zdrojem neštěstí, a proto se rozhodla, že se ho vzdá.