Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.22

Verš

naitena dehena hare kṛtāgaso
dehodbhavenālam alaṁ kujanmanā
vrīḍā mamābhūt kujana-prasaṅgatas
taj janma dhig yo mahatām avadya-kṛt

Synonyma

na — ne; etena — tímto; dehena — tělem; hare — Pána Śivu; kṛta-āgasaḥ — urazil jsi; deha-udbhavena — zplozená z tvého těla; alam alam — dost, dost; ku-janmanā — s opovrženíhodným původem; vrīḍā — hanba; mama — moje; abhūt — byla; ku-jana-prasaṅgataḥ — kvůli poměru s tak nízkou osobou; tat janma — takové zrození; dhik — ostudné; yaḥ — kdo; mahatām — velkých osobností; avadya-kṛt — ten, kdo se dopustil urážky.

Překlad

Dopustil ses urážky lotosových nohou Pána Śivy a mé neštěstí je, že jsem dostala tělo právě od tebe. Velmi se stydím za naši tělesnou spřízněnost. Mám k sobě odpor, jelikož mé tělo je znečištěné vztahem s někým, kdo urazil lotosové nohy té nejvýznamnější osobnosti.

Význam

Mezi všemi oddanými Pána Viṣṇua je Pán Śiva tím nejvýznamnějším. Vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ — Śambhu, Pán Śiva, je největší oddaný Pána Viṣṇua. V předcházejících slokách mluvila Satī o tom, že Pán Śiva je vždy na transcendentální úrovni, neboť se nachází v čistém stavu vasudeva. Vasudeva je stav, ze kterého se rodí Kṛṣṇa, Vāsudeva. Jelikož je Pán Śiva největším oddaným Pána Kṛṣṇy, chování Satī bylo příkladné. Nikdo by neměl tolerovat pomlouvání Pána Viṣṇua a Jeho oddaných. Satī nelitovala svého osobního spojení s Pánem Śivou, ale spřízněnosti svého těla s tělem Dakṣi, jenž urazil lotosové nohy Pána Śivy. Považovala za velké neštěstí, že dostala tělo od takového otce, jakým byl Dakṣa.