Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.8

Verš

śrī-bhagavān uvāca
varaṁ vṛṇīdhvaṁ bhadraṁ vo
yūyaṁ me nṛpa-nandanāḥ
sauhārdenāpṛthag-dharmās
tuṣṭo ’haṁ sauhṛdena vaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; varam — požehnání; vṛṇīdhvam — žádejte; bhadram — štěstí; vaḥ — vaše; yūyam — vy; me — ode Mě; nṛpa-nandanāḥ — ó synové krále; sauhārdena — díky přátelství; apṛthak — nelišící se; dharmāḥ — zaměstnání; tuṣṭaḥ — spokojen; aham — Já; sauhṛdena — přátelstvím; vaḥ — vás.

Překlad

Nejvyšší Pán řekl: Moji milí královští synové, jsem velice spokojen s vašimi přátelskými vztahy. Všichni máte jedno zaměstnání — oddanou službu. Vaše vzájemné přátelství Mě tolik těší, že vám přeji vše nejlepší. Nyní Mě můžete požádat o jakékoliv požehnání.

Význam

Jelikož byli všichni synové krále Prācīnabarhiṣata jednotní ve vědomí Kṛṣṇy, Pán s nimi byl velice spokojen. Každý z nich byl individuální duší, ale byli jednotní v transcendentální službě Pánu. Když se individuální duše spojí ve snaze uspokojit Nejvyššího Pána nebo Mu sloužit, představuje to skutečnou jednotou. V hmotném světě taková jednota není možná. I když se lidé mohou oficiálně sjednocovat, každý má jiné zájmy. V Organizaci spojených národů mají například všechny národy své určité národní cíle, a proto nemohou být skutečně spojené. Nejednotnost mezi individuálními dušemi v tomto hmotném světě je tak silná, že i ve Společnosti pro vědomí Kṛṣṇy to někdy vypadá, že její členové jsou nejednotní, jelikož mají různé názory a hmotné sklony. Ve vědomí Kṛṣṇy ve skutečnosti nemohou být dva názory. Je zde jen jeden cíl: co nejlépe sloužit Kṛṣṇovi. Vyskytnou-li se někdy neshody ohledně služby, je třeba je považovat za duchovní. Ti, kdo skutečně slouží Nejvyšší Osobnosti Božství, nemohou být za žádných okolností rozděleni. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je tím velice šťastný a chce dát Svým oddaným veškerá požehnání, jak uvádí tento verš. Vidíme, že Pán byl připraven okamžitě udělit synům krále Prācīnabarhiṣata jakékoliv požehnání.