Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.9

Verš

yo ’nusmarati sandhyāyāṁ
yuṣmān anudinaṁ naraḥ
tasya bhrātṛṣv ātma-sāmyaṁ
tathā bhūteṣu sauhṛdam

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; anusmarati — vždy vzpomíná; sandhyāyām — večer; yuṣmān — na vás; anudinam — každý den; naraḥ — člověk; tasya bhrātṛṣu — se svými bratry; ātma-sāmyam — osobní rovnost; tathā — jako také; bhūteṣu — se všemi živými bytostmi; sauhṛdam — přátelství.

Překlad

Pán pokračoval: Ti, kdo na vás budou každý den v podvečer vzpomínat, se spřátelí se svými bratry a všemi ostatními živými bytostmi.