Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.32

Verš

pārijāte ’ñjasā labdhe
sāraṅgo ’nyan na sevate
tvad-aṅghri-mūlam āsādya
sākṣāt kiṁ kiṁ vṛṇīmahi

Synonyma

pārijāte — nebeský strom zvaný pārijāta; añjasā — zcela; labdhe — když doletěla; sāraṅgaḥ — včela; anyat — jiný; na sevate — nevyhledává; tvat-aṅghri — Tvé lotosové nohy; mūlam — kořen všeho; āsādya — když jsme dosáhli; sākṣāt — přímo; kim — co; kim — co; vṛṇīmahi — můžeme žádat.

Překlad

Drahý Pane, když včela přiletí na nebeský strom pārijāta, jistě ho již neopustí, neboť k tomu nemá jediný důvod. O jaké další požehnání bychom Tě měli žádat, když jsme již dosáhli Tvých lotosových nohou a přijali u nich útočiště?

Význam

Jakmile oddaný skutečně slouží lotosovým nohám Pána, jeho zaměstnání je samo o sobě tak dokonalé, že nemá jediný důvod žádat o další požehnání. Když včela přiletí na strom pārijāta, získá neomezenou zásobu medu a nemusí již létat na jiný strom. Ten, kdo neochvějně slouží lotosovým nohám Pána, prožívá neomezenou transcendentální blaženost, a proto nemusí žádat o další požehnání. Strom pārijāta v tomto hmotném světě běžně nenajdeme. Nazývá se také kalpa-vṛkṣa, strom plnící všechna přání. Z takového stromu můžeme získat vše, co si přejeme. V hmotném světě získáme z pomerančovníku pomeranče a z mangovníku manga, ale nikoliv z mangovníku pomeranče nebo naopak. Ze stromu pārijāta ovšem můžeme získat cokoliv — pomeranče, manga, banány a tak dále. Tento strom se nachází v duchovním světě. Cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu. Duchovní svět, cintāmaṇi-dhām, je plný stromů kalpa-vṛkṣa (pārijāta), ale je možné je spatřit i v království Indry, na Indrově nebeské planetě. Strom pārijāta přinesl Kṛṣṇa pro potěšení Satyabhāmy, jedné ze Svých královen, a byl zasazen v palácích, jež byly postaveny pro královny ve Dvārace. Lotosové nohy Pána jsou jako stromy pārijāta, stromy přání, a oddaní jsou jako čmeláci — Pánovy lotosové nohy je neustále přitahují.