Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.26

Verš

namaḥ kamala-kiñjalka-
piśaṅgāmala-vāsase
sarva-bhūta-nivāsāya
namo ’yuṅkṣmahi sākṣiṇe

Synonyma

namaḥ — poklony; kamala-kiñjalka — jako šafrán v lotosovém květu; piśaṅga — žlutavý; amala — neposkvrněný; vāsase — Jemu, Jehož oděv; sarva-bhūta — všech živých bytostí; nivāsāya — útočiště; namaḥ — poklony; ayuṅkṣmahi — vzdejme; sākṣiṇe — svrchovanému svědku.

Překlad

Drahý Pane, oděv, který sis oblékl, je žlutavý jako šafrán z lotosového květu, ale není zhotoven z ničeho hmotného. Jelikož žiješ v srdci každého, jsi přímým svědkem veškerých činností všech živých bytostí. Znovu a znovu se Ti uctivě klaníme.

Význam

Tento verš popisuje oděv Nejvyššího Pána a Jeho všeprostupující povahu. Šaty, které si obléká Nejvyšší Osobnost Božství, jsou žluté, ale nikdy je nelze pokládat za hmotné. Pánův oděv je také Pán; neliší se od Něho, neboť je duchovní.

Výraz sarva-bhūta-nivāsāya dále vyjasňuje, jak Pán Viṣṇu pobývá v srdci každého a jedná jako přímý svědek všech činností podmíněné duše. Duše podmíněná v tomto hmotném světě má své touhy a jedná podle nich, a Nejvyšší Osobnost Božství všechny její činy pozoruje. To rovněž potvrzuje Bhagavad-gītā (15.15):

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

“Sídlím v srdci každého a ode Mě pocházejí vzpomínky, poznání i zapomnění.” Pán je přítomný v srdci každého a dává živé bytosti inteligenci — podle jejích tužeb ji nechává buď si vzpomenout, nebo zapomenout. Je-li živá bytost démonská a chce na Nejvyšší Osobnost Božství zapomenout, Pán jí dá inteligenci, aby na Něho zapomněla navždy. A chce-li oddaný Nejvyššímu Pánu sloužit, Pán jakožto Paramātmā mu dá inteligenci, jak pokročit v oddané službě. Pán je přímým svědkem našich činností, vnímá naše touhy a dává nám vše potřebné, abychom mohli jednat tak, jak si přejeme.