Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.25

Verš

namaḥ kamala-nābhāya
namaḥ kamala-māline
namaḥ kamala-pādāya
namas te kamalekṣaṇa

Synonyma

namaḥ — uctivě se klaníme; kamala-nābhāya — Nejvyššímu Pánu, z Jehož pupku vyrostl původní lotosový květ; namaḥ — poklony; kamala-māline — Jehož stále zdobí girlanda z lotosových květů; namaḥ — poklony; kamala-pādāya — Jehož nohy krásou a vůní připomínají lotosový květ; namaḥ te — poklony Tobě; kamala-īkṣaṇa — Jehož oči jsou jako okvětní lístky lotosu.

Překlad

Drahý Pane, uctivě se Ti klaníme, neboť z Tvého pupku vyrůstá lotos, který je původem všech živých bytostí. Vždy Tě zdobí lotosová girlanda a Tvé nohy připomínají lotosový květ i s jeho vůní. Také Tvé oči jsou jako okvětní lístky lotosu, a proto se Ti neustále s úctou klaníme.

Význam

Slovo kamala-nābhāya vyjadřuje, že Pán Viṣṇu je původem hmotného stvoření. Z pupku Garbhodakaśāyī Viṣṇua vyrůstá lotosový květ, z něhož se rodí první tvor ve vesmíru, Pán Brahmā, který potom tvoří celý vesmír. Původem veškerého stvoření je tedy Pán Viṣṇu a původem všech viṣṇu-tattev je Pán Kṛṣṇa. Kṛṣṇa je tedy původem všeho. To potvrzuje rovněž Bhagavad-gītā (10.8):

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ

“Jsem zdrojem všech duchovních i hmotných světů. Vše pochází ze Mě. Moudří, kteří to dobře vědí, Mi oddaně slouží a uctívají Mě celým svým srdcem.” Pán Kṛṣṇa říká: “Jsem původem všeho.” Vše, co vidíme, tedy pochází z Něho. To potvrzuje také Vedānta-sūtra. Janmādy asya yataḥ—“Absolutní Pravda je ten, z Něhož vše pochází.”