Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.29.28

Verš

śuklāt prakāśa-bhūyiṣṭhāḻ
lokān āpnoti karhicit
duḥkhodarkān kriyāyāsāṁs
tamaḥ-śokotkaṭān kvacit

Synonyma

śuklāt — dobrem; prakāśa — září; bhūyiṣṭhān — charakterizované; lokān — planety; āpnoti — získá; karhicit — někdy; duḥkha — neštěstí; udarkān — jako konečný výsledek; kriyā-āyāsān — mnoho náročných činností; tamaḥ — temnota; śoka — v nářku; utkaṭān — oplývající; kvacit — někdy.

Překlad

Ti, kdo jsou v kvalitě dobra, jednají zbožně podle védských pokynů, a díky tomu dosahují vyšších planetárních systémů, kde žijí polobozi. Ti, kdo jsou ovlivněni kvalitou vášně, se zabývají různými druhy plodonosných činností na planetárních systémech, kde žijí lidské bytosti. A ti, kdo jsou ovlivněni kvalitou nevědomosti, zažívají různé druhy utrpení v říši zvířat.

Význam

Existují tři planetární systémy — vyšší, střední a nižší. Bytosti ovlivněné kvalitou dobra získávají místo na vyšších planetárních systémech, jako je Brahmaloka (Satyaloka), Tapoloka, Janaloka a Maharloka. Bytosti ovlivněné kvalitou vášně získávají místo na Bhūrloce a Bhuvarloce. A bytosti ovlivněné kvalitou nevědomosti se dostávají na planetární systémy Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala, Pātāla nebo do zvířecí říše. Kvalitativně se živá bytost neliší od Nejvyšší Osobnosti Božství, ale kvůli své zapomnětlivosti dostává různá těla na různých planetárních systémech. V současné době je lidská společnost příliš ovlivněna kvalitou vášně, a v důsledku toho lidé pracují ve velkých továrnách. Zapomínají na to, jak je život na těchto místech útrpný. V Bhagavad-gītě jsou takové činnosti označeny jako ugra-karma — práce plná utrpení. Ti, kdo využívají energii pracujících lidí, se nazývají kapitalisté, a ti, kdo skutečně pracují, se nazývají dělníci; ve skutečnosti jsou ale všichni kapitalisté. Dělníci se nacházejí v kvalitách vášně a nevědomosti. Výsledkem je vždy situace plná utrpení. Protikladem těchto lidí jsou ti, které ovlivňuje kvalita dobra — karmī a jñānī. Karmī se snaží jednáním podle védských pokynů dosáhnout vyšších planetárních systémů a jñānī se pokoušejí splynout s Brahmanem, neosobním rysem Pána. Tímto způsobem existují v hmotném světě všechny druhy živých bytostí v různých životních druzích. To je vysvětlení vyšších a nižších forem života v hmotném světě.