Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.27.22

Verš

mayi saṁrabhya vipula-
madāc chāpaṁ suduḥsaham
sthātum arhasi naikatra
mad-yācñā-vimukho mune

Synonyma

mayi — na mě; saṁrabhya — rozzlobená; vipula — neomezenou; madāt — působením iluze; śāpam — kletbu; su-duḥsaham — nesnesitelnou; sthātum arhasi — můžeš zůstat; na — nikdy; ekatra — na jednom místě; mat — moji; yācñā — žádost; vimukhaḥ — když jsi odmítl; mune — ó velký mudrci.

Překlad

Velký mudrc Nārada pokračoval: Odmítl jsem její žádost, a proto se na mě velice rozzlobila a proklela mě. Jelikož jsem nesplnil její touhu, prohlásila, že nebudu moci zůstat delší dobu na jednom místě.

Význam

Velký mudrc Nārada Muni má duchovní tělo, a proto se ho stáří, nemoc, zrození a smrt nemohou dotknout. Nārada je velice laskavý oddaný Nejvyššího Pána a jeho jedinou činností je cestovat po celém vesmíru a kázat vědomí Boha. Jinými slovy, jeho posláním je udělat z každého vaiṣṇavu. Za těchto okolností obvykle nepotřebuje strávit na jednom místě více času, než kolik potřebuje ke kázání. Jelikož z vlastní vůle již cestuje po celém vesmíru, prokletí Kālakanyi pro něho bylo příznivé. Stejně jako Nārada Muni káže i mnoho jiných oddaných o slávě Pána na různých místech a v různých vesmírech. Na tyto osobnosti se nevztahuje působení hmotných zákonů.