Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.25.48

Verš

nalinī nālinī ca prāg
dvārāv ekatra nirmite
avadhūta-sakhas tābhyāṁ
viṣayaṁ yāti saurabham

Synonyma

nalinī — jménem Nalinī; nālinī — jménem Nālinī; ca — také; prāk — východní; dvārau — dvě brány; ekatra — na jednom místě; nirmite — postavené; avadhūta — jménem Avadhūta; sakhaḥ — se svým přítelem; tābhyām — těmi dvěma branami; viṣayam — místo; yāti — chodíval; saurabham — jménem Saurabha.

Překlad

Dále na východě stály dvě řady bran zvané Nalinī a Nālinī, které byly postaveny na jednom místě. Jimi král procházel v doprovodu přítele jménem Avadhūta do města Saurabha.

Význam

Brány zvané Nalinī a Nālinī jsou nosní dírky. Živá bytost si jich užívá za pomoci různých avadhūtů neboli vzduchů, které umožňují dýchání. Těmito branami živá bytost prochází na cestě do města Saurabha, “vůně”. Nosní dírky si tedy za pomoci svého přítele vzduchu užívají různých vůní hmotného světa. Nalinī a Nālinī jsou trubice, jimiž se nadechujeme a vydechujeme a užíváme si přitom vůně smyslového požitku.