Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.25.3

Verš

prācīnabarhiṣaṁ kṣattaḥ
karmasv āsakta-mānasam
nārado ’dhyātma-tattva-jñaḥ
kṛpāluḥ pratyabodhayat

Synonyma

prācīnabarhiṣam — králi Prācīnabarhiṣatovi; kṣattaḥ — ó Viduro; karmasu — k plodonosným činnostem; āsakta — připoutanému; mānasam — s takovou mentalitou; nāradaḥ — velký mudrc Nārada; adhyātma — duchovní věda; tattva-jñaḥ — ten, kdo zná pravdu; kṛpāluḥ — soucitný; pratyabodhayat — dal pokyny.

Překlad

Zatímco princové podstupovali ve vodě tvrdou askezi, jejich otec vykonával různé plodonosné činnosti. Velký světec Nārada, mistr a učitel veškerého duchovního života, se nad ním tehdy slitoval a rozhodl se ho poučit o duchovních záležitostech.

Význam

Prabodhānanda Sarasvatī Ṭhākura, velký oddaný Pána Caitanyi, uvedl, že dosáhnout kaivalyi neboli splynutí se září Brahmanu je totéž jako jít do pekla. Podobně snahu o dosažení vyšších planetárních systémů za účelem získání požitků nebeského života označuje za pouhý přelud. To znamená, že oddaný nepřikládá konečným cílům karmīch a jñānīch žádnou důležitost. Konečným cílem karmīch je dosažení nebeského království a konečným cílem jñānīch je splynutí se září Brahmanu. Jñānī jsou samozřejmě výše než karmī, což potvrdil Pán Caitanya. Koṭi-karmaniṣṭha-madhye eka ’jñānī' śreṣṭha — “Jeden jñānī, impersonalista, je lepší než mnoho tisíc ploduchtivých pracovníků.” (Cc. Madhya 19.147) Oddaný proto nikdy nevstupuje na cestu karmy, zlepšování své situace prostřednictvím plodonosných činností. Když Nārada Muni viděl krále Prācīnabarhiṣata pohrouženého do plodonosných činností, slitoval se nad ním. Ti, kdo se vykonáváním yajñí snaží dosáhnout vyšších planetárních systémů, jsou nepochybně lepší než obyčejní světští lidé, ale v čisté oddané službě se karma i jñāna pokládají za matoucí vlivy iluzorní energie.