Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.25.12

Verš

na sādhu mene tāḥ sarvā
bhūtale yāvatīḥ puraḥ
kāmān kāmayamāno ’sau
tasya tasyopapattaye

Synonyma

na — nikdy; sādhu — dobré; mene — považoval; tāḥ — je; sarvāḥ — všechny; bhū-tale — na této Zemi; yāvatīḥ — všechny druhy; puraḥ — obydlí; kāmān — předměty smyslového požitku; kāmayamānaḥ — přál si; asau — tento král; tasya — jeho; tasya — jeho; upapattaye — získat.

Překlad

Král Purañjana měl neomezené touhy po smyslovém požitku a cestoval po celém světě, aby nalezl místo, kde by se mu všechny touhy splnily. Všude však cítil, že stále něco chybí.

Význam

Śrīla Vidyāpati, velký vaiṣṇavský básník, zpívá:

tātala saikate, vāri-bindu-sama,
suta-mita-ramaṇī-samāje

Hmotný smyslový požitek v rámci společnosti, přátelství a lásky přirovnává ke kapce vody na poušti. Poušť by mohl zavlažit jedině oceán; jaký má význam jedna kapka vody? Stejně tak živá bytost je nedílnou částí Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, který je — jak uvádí Vedānta-sūtra—ānandamayo 'bhyāsāt, plný požitku. Živá bytost jako Jeho nedílná část také hledá úplný požitek. Nelze ho však získat odděleně od Nejvyšší Osobnosti Božství. Při svém putování různými životními druhy může živá bytost ochutnat v určitých tělech určitý druh požitku, ale plný požitek smyslů nemůže získat v žádném hmotném těle. Purañjana, živá bytost, proto putuje různými druhy těl, ale v její snaze užívat si ji všude čeká zklamání. Duchovní jiskra pokrytá hmotou si v žádných podmínkách hmotného života nemůže plně užívat smyslů. Jelen se může zaposlouchat do tónů, které vyluzuje lovec, ale výsledkem je, že přijde o život. Ryba umí dobře uspokojovat svůj jazyk, ale když spolkne rybářovu návnadu, skončí stejně. I slon, který je velice silný, je chycen a ztratí svoji svobodu, když uspokojuje své genitálie s nějakou slonicí. V každém životním druhu dostává živá bytost tělo vhodné pro uspokojování různých smyslů, ale nikdy nemůže mít požitek ze všech smyslů najednou. V lidské životní podobě získává příležitost zvráceně si užívat všech smyslů, ale výsledkem toho je, že se pokusy o smyslový požitek natolik unaví a znepokojí, až nakonec propadne zasmušilosti. Čím více se snaží uspokojovat své smysly, tím více se zaplétá.