Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.47-48

Verš

prīti-prahasitāpāṅgam
alakai rūpa-śobhitam
lasat-paṅkaja-kiñjalka-
dukūlaṁ mṛṣṭa-kuṇḍalam
sphurat-kirīṭa-valaya-
hāra-nūpura-mekhalam
śaṅkha-cakra-gadā-padma-
mālā-maṇy-uttamarddhimat

Synonyma

prīti — milostivý; prahasita — úsměvný; apāṅgam — postranní pohled; alakaiḥ — s vlnitými vlasy; rūpa — krása; śobhitam — zvýšená; lasat — lesknoucí se; paṅkaja — lotosu; kiñjalka — šafrán; dukūlam — oděv; mṛṣṭa — třpytivé; kuṇḍalam — náušnice; sphurat — zářící; kirīṭa — helmice; valaya — náramky; hāra — náhrdelník; nūpura — zvonky na kotnících; mekhalam — pás; śaṅkha — lastura; cakra — disk; gadā — kyj; padma — lotosový květ; mālā — girlanda; maṇi — perly; uttama — prvotřídní; ṛddhi-mat — díky tomu ještě krásnější.

Překlad

Pán je neobyčejně krásný díky Svému neskrývanému milostivému úsměvu a postranním pohledům na Své oddané. Má černé vlnité vlasy a Jeho šaty poletují ve větru jako šafránový pyl z lotosových květů. Jeho třpytivé náušnice, zářící helmice, náramky, girlanda, zvonky na kotnících, pás a různé jiné tělesné ozdoby doplňují lasturu, disk, kyj a lotosový květ, aby zvýšily přirozenou krásu perly Kaustubha na Jeho hrudi.

Význam

Slovo prahasitāpāṅga, které označuje Kṛṣṇův úsměv a postranní pohledy na Jeho oddané, se zvláště týká Jeho vztahů s gopīmi. Když Kṛṣṇa umocňuje pocity milostné rasy v srdcích gopī, má vždy žertovnou náladu. Lasturu, kyj, disk a lotosový květ buď drží v rukách, nebo je lze vidět na Jeho dlaních. Podle zásad čtení z dlaně jsou lastura, kyj, lotosový květ a disk znaky velkých osobností, a zvláště poukazují na Nejvyšší Osobnost Božství.