Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.20.6

Verš

asaṁsaktaḥ śarīre ’sminn
amunotpādite gṛhe
apatye draviṇe vāpi
kaḥ kuryān mamatāṁ budhaḥ

Synonyma

asaṁsaktaḥ — nepřipoutaný; śarīre — k tělu; asmin — tomuto; amunā — takovým tělesným pojetím; utpādite — vytvořený; gṛhe — dům; apatye — děti; draviṇe — majetek; — nebo; api — také; kaḥ — kdo; kuryāt — činil by; mamatām — spřízněnost; budhaḥ — učený člověk.

Překlad

Jak by učený člověk, který nemá žádný sklon k tělesnému pojetí života, mohl být tímto pojetím ve vztahu k domu, dětem, majetku a dalším tělesným produktům ovlivněn?

Význam

Védské obřady jsou bezpochyby určeny pro potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Viṣṇua, ale ve skutečnosti Ho neuspokojují. Spíše umožňují uspokojovat vlastní smysly s Pánovým svolením. Materialisté, kterým jde především o smyslový požitek, tak prostřednictvím védských obřadů dostávají oprávnění si užívat. Tomu se říká traiguṇya-viṣayā vedāḥ. Védské obřady se zakládají na třech kvalitách hmotné přírody. Ti, kdo překonali hmotné podmínění, nejeví o takové obřady zájem — zajímají se raději o vyšší povinnosti v rámci transcendentální láskyplné služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Tato oddaná služba se nazývá nistraiguṇya a nemá nic společného s hmotným pojetím tělesného pohodlí.