Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.18.23-24

Verš

paśavo yavasaṁ kṣīraṁ
vatsaṁ kṛtvā ca go-vṛṣam
araṇya-pātre cādhukṣan
mṛgendreṇa ca daṁṣṭriṇaḥ
kravyādāḥ prāṇinaḥ kravyaṁ
duduhuḥ sve kalevare
suparṇa-vatsā vihagāś
caraṁ cācaram eva ca

Synonyma

paśavaḥ — dobytek; yavasam — zelená tráva; kṣīram — mléko; vatsam — tele; kṛtvā — učinili; ca — také; go-vṛṣam — býka, který nosí Pána Śivu; araṇya-pātre — do nádoby vytvořené z lesa; ca — také; adhukṣan — nadojili; mṛga-indreṇa — lvem; ca — a; daṁṣṭriṇaḥ — zvířata s ostrými zuby; kravya-adāḥ — zvířata, která žerou syrové maso; prāṇinaḥ — živé bytosti; kravyam — maso; duduhuḥ — vzali; sve — své; kalevare — do nádoby ze svých těl; suparṇa — Garuḍa; vatsāḥ — jejichž tele; vihagāḥ — ptáci; caram — pohyblivé živé bytosti; ca — také; acaram — nehybné živé bytosti; eva — jistě; ca — také.

Překlad

Čtyřnohá zvířata, jako jsou krávy, učinila tele z býka, který nosí Pána Śivu, a nádobu na dojení učinila z lesa. Tak získala čerstvou zelenou trávu ke spásání. Dravá zvířata, jako jsou tygři, proměnila v tele lva, a tak mohla jako své mléko získat maso. Ptáci učinili tele z Garuḍy a vzali si od planety Země mléko v podobě pohyblivého hmyzu a nehybných rostlin a travin.

Význam

Existuje mnoho dravých ptáků, kteří jsou potomky Garuḍy, okřídleného přepravce Pána Viṣṇua. Jeden druh dokonce velice rád žere opice. Orli rádi požírají kozy a mnoho ptáků se samozřejmě živí pouze ovocem a bobulemi. Proto jsou zde uvedena slova caram, označující pohyblivá zvířata, a acaram, označující traviny, ovoce a zeleninu.