Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.18.22

Verš

tathāhayo dandaśūkāḥ
sarpā nāgāś ca takṣakam
vidhāya vatsaṁ duduhur
bila-pātre viṣaṁ payaḥ

Synonyma

tathā — podobně; ahayaḥ — hadi bez kápí; dandaśūkāḥ — štíři; sarpāḥ — kobry; nāgāḥ — velcí hadi; ca — a; takṣakam — Takṣaku, vůdce hadů; vidhāya — učinili; vatsam — teletem; duduhuḥ — nadojili; bila-pātre — do nádoby v podobě hadích děr; viṣam — jed; payaḥ — jako mléko.

Překlad

Poté si kobry, hadi bez kápí, velcí hadi, štíři a mnohá další jedovatá zvířata vzali z planety Země jako své mléko jed a uchovali ho v hadích děrách. Tele učinili z Takṣaky.

Význam

V tomto světě existují mnohé druhy živých bytostí a různé druhy plazů a štírů, zmíněné v tomto verši, dostávají také své prostředky k životu díky Nejvyšší Osobnosti Božství. Důležité je, že každý si svou potravu bere od planety Země. Živá bytost rozvíjí určitý charakter podle toho, s jakými kvalitami hmotné přírody je ve styku. Payaḥ-pānaṁ bhujaṅgānām — budeme-li hada krmit mlékem, pouze tím přibude jeho jedu. Dáme-li však mléko mudrci či světci, rozvine tím jemnější mozkové tkáně, pomocí kterých dokáže rozjímat o vyšším, duchovním životě. Pán tedy dává potravu každému, ale živá bytost vyvíjí svůj příslušný charakter úměrně svému styku s kvalitami hmotné přírody.