Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.18.21

Verš

yakṣa-rakṣāṁsi bhūtāni
piśācāḥ piśitāśanāḥ
bhūteśa-vatsā duduhuḥ
kapāle kṣatajāsavam

Synonyma

yakṣa — Yakṣové (potomci Kuvery); rakṣāṁsi — Rākṣasové (ti, kdo jedí maso); bhūtāni — duchové; piśācāḥ — čarodějnice; piśita-aśanāḥ — kteří jsou všichni zvyklí jíst maso; bhūteśa — Rudra, inkarnace Pána Śivy; vatsāḥ — tele; duduhuḥ — nadojili; kapāle — do nádoby z lebek; kṣata-ja — krev; āsavam — zkvašený nápoj.

Překlad

Potom Yakṣové, Rākṣasové, duchové a čarodějnice, kteří jsou všichni zvyklí jíst maso, proměnili v tele Rudru (Bhūtanātha), inkarnaci Pána Śivy, a do nádoby z lebek nadojili nápoje připravené z krve.

Význam

Existují jisté druhy živých bytostí v lidské podobě, které žijí a jedí nesmírně odporným způsobem. Živí se obvykle masem a zkvašenou krví, která je zde označena slovem kṣatajāsavam. Všichni vůdci takových zdegradovaných lidí — Yakṣů, Rākṣasů, bhūtů a piśāců — jsou v kvalitě nevědomosti a podléhají vládě Rudry. Rudra je inkarnací Pána Śivy a má na starosti kvalitu nevědomosti. Další jméno Pána Śivy je Bhūtanātha, “vládce duchů”. Rudra se narodil z prostoru mezi očima Brahmy, když se Brahmā velice hněval na čtyři Kumāry.