Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.16.18

Verš

dehinām ātmavat-preṣṭhaḥ
suhṛdāṁ nandi-vardhanaḥ
mukta-saṅga-prasaṅgo ’yaṁ
daṇḍa-pāṇir asādhuṣu

Synonyma

dehinām — všechny vtělené živé bytosti; ātma-vat — jako sebe samého; preṣṭhaḥ — považovat za drahé; suhṛdām — svých přátel; nandi-vardhanaḥ — zvětšovat radost; mukta-saṅga — s těmi, kdo se zbavili všeho hmotného znečištění; prasaṅgaḥ — důvěrně se stýkat; ayam — tento král; daṇḍa-pāṇiḥ — trestající ruka; asādhuṣu — pro zločince.

Překlad

Všechny vtělené živé bytosti bude považovat za stejně drahé jako své vlastní já a zapřičiní neustále rostoucí radost svých přátel. Bude se důvěrně stýkat s osvobozenými osobami a bude trestající rukou pro všechny bezbožné.

Význam

Slovo dehinām označuje živé bytosti vtělené do různých podob, kterých je celkem 8 400 000 druhů. Se všemi král jednal stejně jako se sebou samotným. V současném věku se ovšem takzvaní králové a prezidenti ke všem ostatním živým bytostem tímto způsobem nechovají. Většina z nich se živí masem a i ti, kteří maso nejedí a vydávají se za velice zbožné, dovolují ve svém státě zabíjet krávy ve velkém. Takoví hříšní představitelé státu nemohou být ve skutečnosti nikdy populární. Další významný výraz v tomto verši je mukta-saṅga-prasaṅgaḥ, který vyjadřuje, že se král stále stýkal s osvobozenými osobami.