Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.14.5

Verš

evaṁ madāndha utsikto
niraṅkuśa iva dvipaḥ
paryaṭan ratham āsthāya
kampayann iva rodasī

Synonyma

evam — takto; mada-andhaḥ — zaslepený mocí; utsiktaḥ — pyšný; niraṅkuśaḥ — neovládaný; iva — jako; dvipaḥ — slon; paryaṭan — cestoval; ratham — vůz; āsthāya — nasedl; kampayan — otřásal; iva — vskutku; rodasī — nebem a zemí.

Překlad

Zaslepený svou mocí nasedl na vůz a začal cestovat po celém království jako nikým neovládaný slon. Nebe a země se třásly, kdekoliv se objevil.