Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.3

Verš

manye mahā-bhāgavataṁ
nāradaṁ deva-darśanam
yena proktaḥ kriyā-yogaḥ
paricaryā-vidhir hareḥ

Synonyma

manye — myslím; mahā-bhāgavatam — největší ze všech oddaných; nāradam — mudrc Nārada; deva — Nejvyšší Osobnost Božství; darśanam — kdo potkal; yena — kým; proktaḥ — byla vyslovena; kriyā-yogaḥ — oddaná služba; paricaryā — pro poskytování služby; vidhiḥ — metoda; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Vidura pokračoval: Vím, že velký mudrc Nārada je největší ze všech oddaných. Sestavil metodu oddané služby zvanou pāñcarātrika a setkal se přímo s Nejvyšší Osobností Božství.

Význam

Existují dva způsoby, jak se přiblížit k Nejvyššímu Pánu. Jeden se nazývá bhāgavata-mārga neboli “cesta Śrīmad-Bhāgavatamu” a druhý se nazývá pāñcarātrika-vidhi. Pāñcarātrika-vidhi je metodou chrámového uctívání, zatímco bhāgavata-vidhi je systém devíti činností, který začíná nasloucháním a opěvováním. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy uplatňuje oba způsoby zároveň, a tak lidem umožňuje dělat stálý pokrok na cestě realizace Nejvyšší Osobnosti Božství. Vidura se zde zmiňuje o tom, že tuto metodu pāñcarātrika zavedl jako první velký mudrc Nārada.