Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.4

Verš

sva-dharma-śīlaiḥ puruṣair
bhagavān yajña-pūruṣaḥ
ijyamāno bhaktimatā
nāradeneritaḥ kila

Synonyma

sva-dharma-śīlaiḥ — vykonávání obětních povinností; puruṣaiḥ — lidmi; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; yajña-pūruṣaḥ — poživatel všech obětí; ijyamānaḥ — uctívaný; bhaktimatā — oddaným; nāradena — Nāradou; īritaḥ — popsané; kila — vskutku.

Překlad

Zatímco všichni Pracetové vykonávali náboženské obětní obřady, a tak uctívali Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, aby Ho potěšili, velký mudrc Nārada popsal transcendentální vlastnosti Dhruvy Mahārāje.

Význam

Nārada Muni neustále oslavuje Pánovy zábavy. Z tohoto verše je zřejmé, že oslavuje nejen Pána, ale také Jeho oddané. Jeho posláním je hlásat oddanou službu Pánu. Za tím účelem sestavil Nārada-pañcarātru, knihu pokynů, ze které mohou oddaní čerpat informace o tom, jak vykonávat oddanou službu, a tímto způsobem konat dvacet čtyři hodin denně oběti pro potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě je uvedeno, že Pán stvořil čtyři společenské řády — brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra — a Nārada-pañcarātra jasně popisuje, jak může každý z nich potěšit Nejvyššího Pána. Bhagavad-gītā (18.45) říká: sve sve karmaṇy abhirataḥ saṁsiddhiṁ labhate naraḥ — vykonáváním svých předepsaných povinností lze potěšit Nejvyššího Pána. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.13) rovněž stojí: svanuṣṭhitasya dharmasya saṁsiddhir hari-toṣaṇam — plnění povinností je dokonalé, pokud jejich vykonáváním člověk potěší Nejvyšší Osobnost Božství. Když Pracetové v souladu s tímto pokynem vykonávali oběti, Nārada Muni byl s jejich činnostmi spokojen a chtěl také v oné obětní aréně oslavovat Dhruvu Mahārāje.