Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.39

Verš

gambhīra-vego ’nimiṣaṁ
jyotiṣāṁ cakram āhitam
yasmin bhramati kauravya
meḍhyām iva gavāṁ gaṇaḥ

Synonyma

gambhīra-vegaḥ — velkou rychlostí; animiṣam — bez ustání; jyotiṣām — svítících těles; cakram — okruhy; āhitam — spojené; yasmin — kolem kterých; bhramati — krouží; kauravya — ó Viduro; meḍhyām — ústřední osa; iva — jako; gavām — volů; gaṇaḥ — spřežení.

Překlad

Světec Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, potomku Kurua, stejně jako volské spřežení obchází ústřední osu mlýna, kterou má stále po své pravé straně, tak i všechna svítící tělesa ve vesmíru neustále velkou rychlostí krouží kolem sídla Dhruvy Mahārāje.

Význam

Každá planeta ve vesmíru se pohybuje nesmírně vysokou rychlostí. Ze Śrīmad-Bhāgavatamu se dozvídáme, že rychlost Slunce je dvacet pět tisíc sedm set kilometrů za sekundu. Brahma-saṁhitā praví: yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇām. Slunce je považováno za oko Nejvyšší Osobnosti Božství, Govindy, a pohybuje se po své oběžné dráze, stejně jako ostatní planety ve vesmíru. Všechny planety společně však krouží kolem Polárky neboli Dhruvaloky, kde na vrcholu tří světů sídlí Dhruva Mahārāja. Můžeme si jen představovat, jak vznešené je postavení oddaného, a vznešenost postavení Nejvyšší Osobnosti Božství je již zcela mimo naše chápání.