Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.24

Verš

tasyākhila-jagad-dhātur
āvāṁ devasya śārṅgiṇaḥ
pārṣadāv iha samprāptau
netuṁ tvāṁ bhagavat-padam

Synonyma

tasya — Jeho; akhila — celý; jagat — vesmír; dhātuḥ — stvořitel; āvām — my; devasya — Nejvyššího Pána; śārṅgiṇaḥ — který má luk zvaný Śārṅga; pārṣadau — společníci; iha — nyní; samprāptau — přišli jsme; netum — vzít; tvām — tebe; bhagavat-padam — k Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Jsme zástupci Nejvyšší Osobnosti Božství, stvořitele celého vesmíru, který ve Své ruce drží luk Śārṅga. Poslal nás, abychom tě vzali do duchovního světa.

Význam

V Bhagavad-gītě Pán říká, že každý, kdo zná Jeho transcendentální zábavy (ať už v hmotném nebo duchovním světě) a kdo skutečně chápe Jeho osobnost, Jeho zjevení a Jeho jednání, je okamžitě způsobilý k přemístění do duchovního světa. Tato zásada Bhagavad-gīty se vztahovala na případ krále Dhruvy. Po celý život se prostřednictvím askeze snažil pochopit Nejvyšší Osobnost Božství, a ve zralém věku byl proto připravený vrátit se ve společnosti důvěrných společníků Pána do duchovního světa.