Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.64

Verš

tebhyo dadhāra kanye dve
vayunāṁ dhāriṇīṁ svadhā
ubhe te brahma-vādinyau
jñāna-vijñāna-pārage

Synonyma

tebhyaḥ — z nich; dadhāra — vzešly; kanye — dcery; dve — dvě; vayunām — Vayunā; dhāriṇīm — Dhāriṇī; svadhā — Svadhā; ubhe — obě; te — ony; brahma-vādinyau — zastánkyně impersonalismu; jñāna-vijñāna-pāra-ge — vynikající v transcendentálním a védském poznání.

Překlad

Svadhā, která se stala manželkou Pitů, porodila dvě dcery, Vayunu a Dhāriṇī. Obě zastávaly impersonalismus a dobře se vyznaly v transcendentálním i védském poznání.