Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.58

Verš

evaṁ sura-gaṇais tāta
bhagavantāv abhiṣṭutau
labdhāvalokair yayatur
arcitau gandhamādanam

Synonyma

evam — takto; sura-gaṇaiḥ — polobohy; tāta — ó Viduro; bhagavantau — Nejvyšší Osobnost Božství; abhiṣṭutau — poctěný; labdha — obdrželi; avalokaiḥ — milostivý pohled; yayatuḥ — odebral se; arcitau — poté, co byl uctěn; gandha-mādanam — k hoře Gandhamādana.

Překlad

(Maitreya řekl:) Ó Viduro, takto polobozi uctili svými modlitbami Nejvyšší Osobnost, Svrchovaného Pána, který se zjevil jako mudrc Nara-Nārāyaṇa. Pán na ně milostivě pohlédl a poté se odebral k hoře Gandhamādana.