Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.32

Verš

yadā tu sarva-bhūteṣu
dāruṣv agnim iva sthitam
praticakṣīta māṁ loko
jahyāt tarhy eva kaśmalam

Synonyma

yadā — když; tu — ale; sarva — všechny; bhūteṣu — v živých bytostech; dāruṣu — ve dřevě; agnim — oheň; iva — jako; sthitam — umístěný; praticakṣīta — uvidíš; mām — Mě; lokaḥ — a vesmír; jahyāt — můžeš se zbavit; tarhi — potom ihned; eva — jistě; kaśmalam — iluze.

Překlad

Uvidíš Mě ve všech živých bytostech a v celém vesmíru, stejně jako je oheň skryt ve dřevě. Teprve když získáš tento transcendentální pohled, osvobodíš se od veškeré iluze.

Význam

Brahmā se modlil, aby během svých hmotných činností nezapomněl na svůj věčný vztah k Pánu. V odpověď na tuto modlitbu mu Pán řekl, že nemá uvažovat o žádné existenci, která by neměla vztah k Jeho všemocnosti. Je dán příklad ohně ve dřevě. Oheň zažehnutý ve dřevě je vždy stejný, i když dřevo může být různé. Stejně tak se mohou lišit tvarem a vlastnostmi těla v hmotném stvoření, ale duše v nich se navzájem neliší. Vlastnost ohně — teplo — je stejná všude a duchovní jiskra jakožto nedílná část Nejvyšší Duše je v každé živé bytosti stejná. Energie Pána je tak rozšířena po celém Jeho stvoření. Jedině toto transcendentální poznání může živou bytost zachránit před znečištěním hmotnou iluzí. Jelikož je Pánova energie rozšířena všude, čistá duše neboli oddaný Pána vidí vše ve vztahu k Pánu, a proto ho nevzrušují vnější obaly. Toto čistě duchovní pojetí ho brání proti veškerému znečištění ve styku s hmotou. Čistý oddaný za žádných okolností nezapomíná, že ve všem je dotek Pána.