Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.4.18

Verš

jñānaṁ paraṁ svātma-rahaḥ-prakāśaṁ
provāca kasmai bhagavān samagram
api kṣamaṁ no grahaṇāya bhartar
vadāñjasā yad vṛjinaṁ tarema

Synonyma

jñānam — poznání; param — nejvyšší; sva-ātma — vlastní já; rahaḥ — tajemství; prakāśam — osvětlující; provāca — řekl; kasmai — Kaovi (Brahmājīmu); bhagavān — Nejvyšší Pán; samagram — ve shrnutí; api — pokud; kṣamam — schopný; naḥ — mně; grahaṇāya — přijatelné; bhartaḥ — ó můj Pane; vada — řekni; añjasā — podrobně; yat — to, co; vṛjinam — strádání; tarema — může překonat.

Překlad

Můj Pane, vysvětli nám laskavě, pokud si myslíš, že jsme schopni jej přijmout, ono transcendentální poznání, které odhaluje Tebe Samotného a které jsi již dříve vysvětlil Brahmājīmu.

Význam

Čistí oddaní, jako je Uddhava, netrpí žádnými hmotnými bolestmi, jelikož jsou neustále zaměstnáni transcendentální láskyplnou službou Pánu. Oddaný je zarmoucený, není-li ve styku s Pánem. Neustálé vzpomínání na Pánovy činnosti udržuje oddaného při životě, a Uddhava proto žádal Pána, aby ho osvítil poznáním Śrīmad-Bhāgavatamu, které již dříve vysvětlil Brahmājīmu.