Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.30.34

Verš

adhastān nara-lokasya
yāvatīr yātanādayaḥ
kramaśaḥ samanukramya
punar atrāvrajec chuciḥ

Synonyma

adhastāt — zdola; nara-lokasya — lidské zrození; yāvatīḥ — jako mnoho; yātanā — trestů; ādayaḥ — atd.; kramaśaḥ — v pravidelném pořadí; samanukramya — když prošel; punaḥ — znovu; atra — zde, na této Zemi; āvrajet — může se vrátit; śuciḥ — čistý.

Překlad

Když živá bytost projde všemi strastiplnými pekelnými podmínkami a v náležitém pořadí také nejnižšími podobami zvířecího života, které předcházejí lidskému zrození, je očištěna od všech hříchů a narodí se znovu jako člověk na této Zemi.

Význam

Stejně jako je vězeň, který prošel těžkým vězeňským životem, znovu propuštěn, tak i ten, kdo se neustále věnoval bezbožným a hanebným činnostem, je umístěn do pekelných podmínek. Když protrpí různé pekelné životy v podobách nižších zvířat, jako jsou kočky, psi a prasata, postupnou evolucí znovu dospěje do těla lidské bytosti. V Bhagavad-gītě je řečeno, že i když člověk, který vykonává yogu, nedosáhne dokonalosti a z nějakého důvodu poklesne, v příštím životě má zaručené lidské tělo. Uvádí se, že taková osoba dostává v příštím životě možnost narodit se ve velmi bohaté nebo velice zbožné rodině. “Bohatou rodinou” se rozumí rodina velkých obchodníků, protože kupci a obchodníci jsou obvykle velice bohatí. Lidé, kteří usilovali o dosažení seberealizace neboli spojení s Nejvyšší Absolutní Pravdou, ale neuspěli, se mohou narodit buď v takovéto bohaté rodině, nebo v rodině zbožných brāhmaṇů. V každém případě však mají zaručené, že se v příštím životě narodí v lidské společnosti. Závěr zní, že pokud někdo nechce do pekla, jako je Tāmisra nebo Andha-tāmisra, musí přijmout proces vědomí Kṛṣṇy. Je to prvotřídní jógová metoda, neboť i když se člověku nepodaří dosáhnout úplného vědomí Kṛṣṇy v tomto životě, má alespoň zaručené příští zrození v lidské rodině. Nemůže se dostat do žádných pekelných podmínek. Vědomí Kṛṣṇy představuje ten nejčistší život a chrání všechny lidské bytosti před poklesnutím do pekla, aby se nemusely narodit v rodině psů nebo prasat.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k třicáté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Kapilovy popisy nepříznivých plodonosných činností”.