Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.30.33

Verš

kevalena hy adharmeṇa
kuṭumba-bharaṇotsukaḥ
yāti jīvo ’ndha-tāmisraṁ
caramaṁ tamasaḥ padam

Synonyma

kevalena — jednoduše; hi — nepochybně; adharmeṇa — bezbožnými činnostmi; kuṭumba — rodina; bharaṇa — udržovat; utsukaḥ — dychtivý; yāti — jde; jīvaḥ — osoba; andha-tāmisram — do pekla Andha-tāmisra; caramam — konečná; tamasaḥ — temnoty; padam — oblast.

Překlad

Člověk, který si velice přeje udržovat svoji rodinu a příbuzné pouze černými metodami, půjde nepochybně do nejtemnějších oblastí pekla Andha-tāmisra.

Význam

V tomto verši jsou velice důležitá tři slova. Kevalena znamená “pouze černými metodami”, adharmeṇa znamená “nečestný” nebo “bezbožný” a kuṭumba-bharaṇa znamená “udržování rodiny”. Hospodář má jistě za povinnost udržovat svoji rodinu, ale měl by se snažit vydělávat na živobytí předepsanou metodou, kterou uvádějí písma. V Bhagavad-gītě je řečeno, že Pán rozdělil společenský systém do čtyř tříd neboli vareṇ podle vlastností a činností. I když pomineme Bhagavad-gītu, v každé společnosti má člověk určité jméno podle svých vlastností a činností. Vyrábí-li například dřevěný nábytek, je známý jako truhlář, a pracuje-li s kovadlinou a železem, nazývá se kovář. Své povinnosti a označení mají i ti, kdo pracují v oblasti lékařství nebo inženýrství. Nejvyšší Pán rozdělil všechny tyto lidské činnosti do čtyř vareṇ, které tvoří brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové a śūdrové. Bhagavad-gītā a další védská písma popisují dané povinnosti brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů.

Člověk má pracovat čestně podle svých předpokladů. Nemá své živobytí získávat nečestným způsobem, pomocí prostředků, pro které není kvalifikován. Pokud brāhmaṇa jako kazatel poučuje své stoupence o duchovním životě, ale přitom nemá kvalifikace kazatele, pak podvádí veřejnost. Nikdo by si neměl takto nečestně vydělávat. Totéž platí i pro kṣatriyu nebo vaiśyu. Zvláště se uvádí, že ti, kdo usilují o rozvoj vědomí Kṛṣṇy, si musí opatřovat živobytí velice čestnými a jednoduchými metodami. Zde se uvádí, že ten, kdo si vydělává nečestným způsobem (kevalena), půjde do nejtemnějších pekelných oblastí. Pokud však člověk udržuje svoji rodinu předepsanými metodami a čestnými prostředky, není nic špatného na tom, že je hospodářem.