Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.30.22

Verš

kṣut-tṛṭ-parīto ’rka-davānalānilaiḥ
santapyamānaḥ pathi tapta-vāluke
kṛcchreṇa pṛṣṭhe kaśayā ca tāḍitaś
calaty aśakto ’pi nirāśramodake

Synonyma

kṣut-tṛṭ — hladem a žízní; parītaḥ — soužený; arka — slunce; dava-anala — lesní požáry; anilaiḥ — větry; santapyamānaḥ — spalovaný; pathi — na cestě; tapta-vāluke — z horkého písku; kṛcchreṇa — bolestivě; pṛṣṭhe — do zad; kaśayā — důtkami; ca — a; tāḍitaḥ — bitý; calati — pohybuje se; aśaktaḥ — neschopen; api — ačkoliv; nirāśrama-udake — bez útočiště či vody.

Překlad

Zločinec musí projít pod žhnoucím sluncem po cestách z horkého písku, podél kterých na obou stranách planou lesní požáry. Strážníci ho bijí důtkami do zad, protože není schopen chůze. Souží ho hlad a žízeň, ale na cestě bohužel není pitná voda, útočiště ani místo na odpočinek.