Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.30.1

Verš

kapila uvāca
tasyaitasya jano nūnaṁ
nāyaṁ vedoru-vikramam
kālyamāno ’pi balino
vāyor iva ghanāvaliḥ

Synonyma

kapilaḥ uvāca — Pán Kapila řekl; tasya etasya — právě tohoto časového faktoru; janaḥ — člověk; nūnam — jistě; na — ne; ayam — tuto; veda — zná; uru-vikramam — velkou sílu; kālyamānaḥ — unášeny; api — ačkoliv; balinaḥ — mocný; vāyoḥ — větru; iva — jako; ghana — mraků; āvaliḥ — shluk.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Stejně jako shluk mraků nezná mocné působení větru, tak i člověk pohroužený do hmotného vědomí nezná mocnou sílu časového faktoru, který ho unáší.

Význam

Velký paṇḍita-politik jménem Cāṇakya řekl, že ani jediný okamžik nelze vrátit, i kdybychom za to chtěli zaplatit miliony. Nikdo se nedopočítá ztráty způsobené promarňováním drahocenného času. Ať už z hmotného, či z duchovního hlediska si má člověk dávat velký pozor, aby správně využíval čas, který má k dispozici. Každá podmíněná duše má dané období, které stráví v určitém těle, a písma doporučují, abychom během tohoto krátkého období úspěšně dokončili rozvoj vědomí Kṛṣṇy, a tak se osvobodili od vlivu časového faktoru. Ti, kdo nerozvíjejí vědomí Kṛṣṇy, jsou, aniž by o tom věděli, unášeni mocnou silou času, stejně jako jsou mraky unášeny větrem.