Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.29.44

Verš

guṇābhimānino devāḥ
sargādiṣv asya yad-bhayāt
vartante ’nuyugaṁ yeṣāṁ
vaśa etac carācaram

Synonyma

guṇa — kvality hmotné přírody; abhimāninaḥ — spravující; devāḥ — polobozi; sarga-ādiṣu — ohledně stvoření atd.; asya — tohoto světa; yat-bhayāt — ze strachu z Něho; vartante — plní úlohy; anuyugam — v závislosti na yugách; yeṣām — Jehož; vaśe — pod vládou; etat — toto; cara-acaram — vše živé a neživé.

Překlad

Ze strachu z Nejvyšší Osobnosti Božství plní polobozi spravující kvality hmotné přírody své úlohy ohledně stvoření, udržování a zničení. Pod jejich vládou je vše živé a neživé v tomto hmotném světě.

Význam

Třem kvalitám hmotné přírody, dobru, vášni a nevědomosti, vládnou tři božstva: Brahmā, Viṣṇu a Pán Śiva. Pán Viṣṇu má na starosti kvalitu dobra, Pán Brahmā kvalitu vášně a Pán Śiva kvalitu nevědomosti. Dále je zde mnoho jiných polobohů, kteří vedou oddělení vzduchu, oddělení vody, oddělení mraků atd. Stejně jako je ve vládě mnoho různých oddělení, tak i vláda Nejvyššího Pána v tomto hmotném světě má mnohá oddělení a všechna zdárně fungují v obavách z Nejvyšší Osobnosti Božství. Polobozi vládnou veškeré hmotě ve vesmíru, živé i neživé, ale nad nimi je nejvyšší vládce, Osobnost Božství. V Brahma-saṁhitě je proto řečeno: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ. Ve správě tohoto vesmíru je nepochybně mnoho vládců, ale nejvyšší vládce je Kṛṣṇa.

Existují dva druhy zničení. První nastává, když jde Brahmā ve své noci spát, a ke konečnému zničení dochází, když Brahmā umírá. Dokud je Brahmā naživu, tvoření, udržování a ničení řídí různí polobozi pod dohledem Nejvyššího Pána.