Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.27.7

Verš

sarva-bhūta-samatvena
nirvaireṇāprasaṅgataḥ
brahmacaryeṇa maunena
sva-dharmeṇa balīyasā

Synonyma

sarva — všechny; bhūta — živé bytosti; samatvena — tím, že vidí stejně; nirvaireṇa — bez nepřátelství; aprasaṅgataḥ — bez důvěrných styků; brahma-caryeṇa — celibátem; maunena — mlčením; sva-dharmeṇa — svým zaměstnáním; balīyasā — nabízením výsledku.

Překlad

Při vykonávání oddané služby musí člověk vidět každou živou bytost stejně a k nikomu nebýt nepřátelský, ale zároveň nemá mít s nikým důvěrné styky. Musí dodržovat celibát, být vážný a vykonávat své věčné činnosti, jejichž výsledky musí nabízet Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství, který se vážně věnuje oddané službě, je stejný ke všem živým bytostem. Existují různé druhy živých bytostí, ale oddaný nevidí vnější obal; vidí duši pobývající uvnitř těla. Každá duše je nedílnou částí Nejvyšší Osobnosti Božství, a oddaný proto nevidí žádný rozdíl. Takový je pohled učeného oddaného. Jak je vysvětleno v Bhagavad-gītě, oddaný nebo učený mudrc nevidí žádný rozdíl mezi vzdělaným brāhmaṇou, psem, slonem nebo krávou, protože ví, že tělo je pouze vnější obal a duše je ve skutečnosti nedílnou částí Nejvyššího Pána. Oddaný není k žádné živé bytosti nepřátelský, ale to neznamená, že se stýká s každým. To je zakázané. Aprasaṅgataḥ znamená “nebýt v důvěrném styku s každým”. Oddaný se zajímá o vykonávání své oddané služby, a aby mohl dělat pokroky, měl by se stýkat pouze s oddanými. Nemá důvod stýkat se s někým jiným. I když nevidí nikoho jako svého nepřítele, jedná pouze s těmi, kdo vykonávají oddanou službu.

Oddaný má dodržovat slib celibátu. Při celibátu není nutné se absolutně vyhýbat sexu; uspokojení s vlastní manželkou je dovolené. Nejlepší je ovšem žít zcela bez sexu. Je to výhodnější. Jinak se oddaný může oženit podle náboženských zásad a žít pokojně se svou manželkou.

Oddaný nemá mluvit zbytečně. Vážný oddaný nemá čas mluvit o nesmyslech. Je neustále vytížen činnostmi ve vědomí Kṛṣṇy. Kdykoliv mluví, mluví o Kṛṣṇovi. Mauna znamená “mlčení”. Mlčení neznamená, že by oddaný neměl mluvit vůbec, ale že by neměl mluvit o nesmyslech. Má s velikým nadšením mluvit o Kṛṣṇovi. Dalším důležitým bodem, který je zde uvedený, je sva-dharmeṇa — být výhradně zaměstnaný svými věčnými činnostmi, to znamená jednat jako věčný služebník Pána; jednat ve vědomí Kṛṣṇy. Další slovo, balīyasā, znamená “nabízet výsledky všech činností Nejvyšší Osobnosti Božství”. Oddaný nejedná ve svém vlastním zájmu, pro smyslový požitek. Vše, co si vydělá, vše, co jí, a vše, co dělá, nabízí pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství.