Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.27.22

Verš

jñānena dṛṣṭa-tattvena
vairāgyeṇa balīyasā
tapo-yuktena yogena
tīvreṇātma-samādhinā

Synonyma

jñānena — s poznáním; dṛṣṭa-tattvena — s vizí Absolutní Pravdy; vairāgyeṇa — s odříkáním; balīyasā — velice silné; tapaḥ-yuktena — asketickým jednáním; yogena — mystickou yogou; tīvreṇa — pevně ustálený; ātma-samādhinā — pohroužením do sebe.

Překlad

Oddanou službu je třeba vykonávat cílevědomě s dokonalým poznáním a transcendentální vizí. Oddaný musí být velice odříkavý, podstupovat askezi a praktikovat mystickou yogu, aby se pevně ustálil v pohroužení do svého já.

Význam

Oddanou službu ve vědomí Kṛṣṇy nelze vykonávat slepě na základě hmotných citů nebo mentálních výmyslů. Zde je výslovně uvedeno, že oddanou službu je třeba vykonávat s plným poznáním a viděním Absolutní Pravdy. O Absolutní Pravdě se dovídáme, když rozvíjíme transcendentální poznání, a výsledek tohoto postupu se projeví na odříkání. Toto odříkání není dočasné nebo umělé, ale velice silné. Je řečeno, že vývoj vědomí Kṛṣṇy se ukazuje na úměrném růstu hmotné odpoutanosti (vairāgya). Dokud se člověk nedokáže vzdát hmotného požitku, je zřejmé, že ve vědomí Kṛṣṇy nedělá pokroky. Odříkání ve vědomí Kṛṣṇy je tak silné, že ho žádná přitažlivá iluze nemůže narušit. K oddané službě neodmyslitelně patří tapasya, askeze. Oddaný by se měl postit dva dny v měsíci — na Ekādaśī, které připadá na jedenáctý den po úplňku a novoluní — a také ve dnech zjevení Pána Kṛṣṇy, Pána Rāmy a Caitanyi Mahāprabhua. Takových postních dnů je mnoho. Yogena znamená “ovládáním smyslů a mysli”. Yoga indriya-saṁyamaḥ. Yogena značí, že člověk je vážně pohroužen do svého já a s rozvojem poznání dokáže pochopit své přirozené postavení ve vztahu k Nejvyšší Duši. Tímto způsobem se ustálí v oddané službě a žádné hmotné svody nebudou moci otřást jeho vírou.