Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.27.23

Verš

prakṛtiḥ puruṣasyeha
dahyamānā tv ahar-niśam
tiro-bhavitrī śanakair
agner yonir ivāraṇiḥ

Synonyma

prakṛtiḥ — vliv hmotné přírody; puruṣasya — živé bytosti; iha — zde; dahyamānā — pohlcen; tu — ale; ahaḥ-niśam — den a noc; tiraḥ-bhavitrī — mizící; śanakaiḥ — postupně; agneḥ — ohně; yoniḥ — původ; iva — jako; araṇiḥ — dřívka.

Překlad

Vliv hmotné přírody pokryl živou bytost, která je proto neustále jako v planoucím ohni. Vážné vykonávání oddané služby však může tento vliv odstranit, stejně jako dřívka, která zapalují oheň, v něm sama shoří.

Význam

Oheň je uschován v dřívkách a za příznivých okolností vzplane. Je-li vše, jak má být, dřívka, která jsou původem ohně, jsou jím také pohlcena. Podobně je podmíněná hmotná existence živé bytosti způsobena její touhou panovat hmotné přírodě a její závistí vůči Nejvyššímu Pánu. Její hlavní nemoci tedy představují touha splynout s Nejvyšším Pánem a touha panovat hmotné přírodě. Karmī se snaží těžit ze zásob hmotné přírody, stát se jejím pánem a užívat si smyslového požitku, a jñānī neboli člověk toužící po osvobození, který je zklamaný hmotným požitkem, chce splynout s Nejvyšší Osobností Božství a stát se součástí neosobní záře. Tyto dvě nemoci jsou projevem hmotného znečištění. Oddaná služba může pohltit hmotné znečištění, protože je prostá těchto dvou nemocí — jak touhy panovat hmotné přírodě, tak touhy splynout s Nejvyšším Pánem. Pečlivé vykonávání oddané služby ve vědomí Kṛṣṇy tedy okamžitě pohltí příčinu hmotné existence.

Oddaný v dokonalém vědomí Kṛṣṇy vypadá navenek jako velký karmī, který neustále pracuje, ale činnosti oddaného mají svůj vnitřní význam, neboť jsou určeny pro uspokojení Nejvyššího Pána. To se nazývá bhakti, “oddaná služba”. Arjuna byl navenek bojovník, ale když svým bojem uspokojoval smysly Pána Kṛṣṇy, stal se oddaným. Oddaný se také věnuje filozofickému bádání, aby pochopil Nejvyššího Pána takového, jaký je, a jeho činnosti proto mohou vypadat jako činnosti mentálního spekulanta, ale oddaný se ve skutečnosti snaží pochopit duchovní přírodu a transcendentální činnosti. I když má sklon k filozofické spekulaci, nepůsobí na něho hmotné důsledky plodonosného jednání ani empirické spekulace, protože jeho činnosti jsou určeny pro Nejvyšší Osobnost Božství.