Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.27.18

Verš

yathā gandhasya bhūmeś ca
na bhāvo vyatirekataḥ
apāṁ rasasya ca yathā
tathā buddheḥ parasya ca

Synonyma

yathā — jako; gandhasya — vůně; bhūmeḥ — země; ca — a; na — žádná; bhāvaḥ — existence; vyatirekataḥ — oddělená; apām — vody; rasasya — chuti; ca — a; yathā — jako; tathā — tak; buddheḥ — inteligence; parasya — vědomí, duše; ca — a.

Překlad

Stejně jako nemůže odděleně existovat země a její vůně nebo voda a její chuť, nemůže existovat odděleně ani inteligence a vědomí.

Význam

Je zde dán příklad toho, že vše hmotné má svoji vůni. Květina, země — vše má svoji vůni. Je-li hmota zbavena své vůně, není možné ji rozpoznat. Voda, která nemá žádnou chuť, nemá smysl, stejně jako oheň, který nevydává teplo. Podobně nemá smysl duše, které chybí inteligence.